Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Lajulan kangastupa, y-tunnus 2652844-4

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä, Lajulan kangastuvan yrittäjältä, sähköpostitse os. tiina(at)lajulankangastupa.com.

Rekisterin nimi

Lajulan kangastuvan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu asiakassuhteiden hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on vähintäänkin asiakkaan nimi ja joku yhteystieto (osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite). Laskuttamista ja tuotteiden lähettämistä varten rekisteriin tallennetaan täydelliset yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Rekisterissä voi olla myös tietoja asiakkaan tarjouspyynnöistä, tilaamista tuotteista ja niiden laskuttamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Tietojen säilyttämisaika

Asiakkaan tiedot poistetaan asiakasrekisteristä kun hänen tilauksensa on toimitettu perille. Kirjanpitoaineistossa hänen laskutustietonsa on säilytettävä kirjanpitolain mukaan vähintään kuusi vuotta tilikauden jälkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman hänen lupaansa paitsi mahdollisissa velan perintätoimissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan tiedot säilytetään luottamuksellisina salasanasuojauksen takana ja niihin on pääsy vain Lajulan kangastuvan yrittäjällä. Rekisterinpitäjän laitteisto ja tietojärjestelmä on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Yritys huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Tarkastus- ja tiedon korjaamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin talletetut tiedot. Mikäli tiedot ovat väärin, niihin voi pyytää korjausta. Jos asiakas haluaa tietonsa poistettavan rekisteristä, hän voi pyytää poistoa. Asiakas voi ottaa yhteyttä sähköpostitse tiina(at)lajulankangastupa.com.

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Lajulankangastupa.com-sivuston selaaminen ei edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi olla kirjautumista edellyttävä osio. Lukijoista ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Sivuston käytöstä kerätään kootusti tilastollista tietoa mm. palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, yleisimmistä hakusanoista sekä osoitteista mistä tänne on tultu ja mihin täältä on menty. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

Yhteydenottopyynnön tai muun vastaavan viestin voi lähettää sivuston yhteydenottolomakkeella. Viestiin liitetään lähettäjän yhteystiedot, jotta siihen voidaan vastata. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat palveluun.

Henkilötietoja sisältävää viestiä lähetettäessä on huomioitava, että suojaamattomana lähetetyn yhteydenottolomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida täysin varmistaa.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) sivuston käytettävyyden parantamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Evästeiden avulla seurataan sivujen kävijämääriä ja esimerkiksi millä selaimilla sivustoa käytetään.

Lukija voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksissa. Osa sivuston sisällöstä voi olla kuitenkin sellaista, että se ei toimi tarkoitetulla tavalla ilman evästeitä.

Sivustolla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut, kuten Facebook, Instagram, Google Analytics tai YouTube -videot voivat tallentaa lukijan tunnistamiseen liittyvää tietoa, mikä on vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella. Lukija voi kytkeä tällaiset kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimen asetuksista.

Sivustolla voi olla painikkeita, joiden avulla lukija saa jaettua sisältöä muun muassa sosiaaliseen mediaan. Näitä käytettäessä ulkopuolinen palveluntarjoaja voi asettaa lukijan laitteelle evästeen, joka ei ole hallinnassamme. Tällaisten evästeiden käytöstä saa lisätietoa kolmansien osapuolten verkkosivuilta.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten vuoksi rekisterinpitäjä voi muuttaa tietosuojaselostetta.